Насловна Почетна Милан Кнежевић: Катнић иде, прије или након 18. фебруара!

Милан Кнежевић: Катнић иде, прије или након 18. фебруара!

Што се тиче ДФ-а, Миливоје Катнић може поднијети оставку и до 18. фебурара, али то никако не може зауставити доношење ових закона о тужилаштву, казао је за ИН4С, Милан Кнежевић, предсједник Демократске народне партије и један од лидера ДФ-а.

Апелациони суд вратио је на поновно разматрање пресуду за тзв. „Државни удар“. Предмет „државни удар“ је враћен Вишем суду у Подгорици, на поновно суђење пред потпуно измијењеним вијећем. Подсјетимо, првостепеном пресудом у овом случају, лидери Демократског фронта (ДФ) Андрија Мандић и Милан Кнежевић осуђени су 9. маја прошле године на по пет година затвора. Возач Демократског фронта Михаило Чађеновић је тада осуђен на годину и шест мјесеци затвора.

Пресуда је укинута и за оптужене српске држављане: пензионисаног генерала жандармерије Србије Братислава Дикића који је био осуђен на осам година затвора, као и Предрага Богићевића, Немању Ристића, Кристину Христић, Бранку Милић, Милана Душића, Драгана Максића, Србољуба Ђорђевића.

Апелациони суд је наложио да се Братиславу Дикићу укине притвор и одмах пусти на слободу.

Подсјетимо, Кат­нић је 2017. године, јавно обећао да ће под­ни­је­ти остав­ку уко­ли­ко не ис­пу­ни оче­ки­ва­ња у слу­ча­ју „Др­жав­ни удар”.

Ко­мен­та­ри­шу­ћи тада оцје­ну ди­је­ла јав­но­сти да ту­жи­ла­штво зло­у­по­тре­бља­ва свој по­ло­жај, на­ро­чи­то у по­ступ­ку про­тив оп­ту­же­них за наводни те­ро­ри­зам, он је ка­зао да је сва­ки ко­рак ту­жи­ла­штва до­ку­мен­то­ван и да све и да хо­ће не би мо­гао зло­у­по­тре­бља­ва­ти си­стем а да то не бу­де от­кри­ве­но.

-Као што смо мо­гли да ви­ди­мо, мно­ги не вје­ру­ју у на­шу те­мељ­ност и екс­пер­ти­зу, па од­би­ју спо­ра­зум у по­чет­ку и иза­ђу у јав­ност твр­де­ћи ка­ко ми ма­ни­пу­ли­ше­мо. Ка­сни­је то­ком по­ступ­ка схва­те да има­мо нео­бо­ри­ве до­ка­зе и он­да же­ле да про­ми­је­не ми­шље­ње, али не по­сто­ји вре­ме­плов ко­јим би вра­ти­ли ври­је­ме и та­да за њих бу­де ка­сно. Ако ла­же ко­за, не ла­же рог, а рог је ма­те­ри­јал­на чи­ње­ни­ца про­тив ко­је се не мо­же. Мој рад је ја­ван и све се мо­же пре­кон­тро­ли­са­ти, казао је Главни специјални тужилац 2017. године.

Ако по­сто­ји је­дан до­каз да сам ја пре­кр­шио на­ша на­че­ла и ако ту­жи­ла­штво не ис­пу­ни оче­ки­ва­ња у овом слу­ча­ју, мо­мен­тал­но ћу под­ни­је­ти остав­ку – са­оп­штио је Ми­ли­во­је Кат­нић на конферен­ци­ји СДТ-а „Уло­га Спе­ци­јал­ног др­жав­ног ту­жи­ла­штва у бор­би про­тив ко­руп­ци­је и ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла“.

Да прокоментарише пресуду Апелационог суда, као и најављено иницирање измјене закона о тужилаштву, питали смо предсједника Демократске народне партије и једног од лидера ДФ-а Милана Кнежевића.

Разлози због којих се Парламентарна већина одлучила да иницира измјене и допуне закона о тужилаштву нијесу само садржани у чињеници што се Миливоје Катнић неком персонално не свиђа, већ због тога што ми имамо озбиљне проблеме у раду тужилачке организације, који су се толико нагомилали, да је Миливоје Катнић само једна од персонификација тих проблема, казао је за ИН4С Кнежевић.

Он је посебно истакао, да доношење ових закона, нема никаве везе са било којим персонланим решењем, већ, како је казао потребом да се створе претпоставке ка деполитизацији тужилаштва а касније и судова.

Уколико, само погледамо неколико последњих извјештаја Европске комисије у којима су јасне критике усмјерене и у правцу судија и тужилаца, односно њиховог нерада и нечињења у случајевима бруталне корупције и организованог криминала, онда је јасно да су ови закони били неопходност, нагласио је и посебно апострофирао:

И не дешава се ништа револуционарно за оне тужиоце.

Што се тиче ДФ-а, Миливоје Катнић може поднијети оставку и до 18. фебруара, али то никако не може зауставити доношење ових закона о тужилаштву, и то је само још један доказ, да ми то нијесмо радили због Миливоја Катнића, већ због жеље суштинском реформом нашег правосуђа, а превасходно мислим да на тужилаштво, поручио је један од лидера ДФ-а.

Најновији чланци

Симонида Кордић: Гласам у Херцег Новом, неко хоће да скрије ДПС злоупотребе!

Функционер Демократског фронта Симонида Кордић казала је да од 2002. нигдје друго није гласала осим у Херцег Новом и да ће тражити исправку уколико...

Премијер узвраћа: Лидери ДФ-а да не измишљају, шта ће бити када се открије ко се стварно састајао са Милом!

Премијер Здравко Кривокапић поручио је лидерима Демократског фронта да не измишјају приче јер шта ће бити када се открије ко се и заиста тајно...

Бивше Министарство просвјете легло корупције: Начелник за кадрове приходовао од ауто-школа 3800 евра годишње!

Провјером ангажовања запослених и анализом њиховог рада утврђено је да је одређен број њих остваривао накнаду која прелази границе домаћинског односа као и колегијалности....

Пиромани и политика, Благоје Граховац: Реприза репризе!

Генерал у пензији Благоје Граховац казао је за РСЕ да је у Црној Гори увијек било страних утицаја и интереса, али да се овога...

Гласање у вријеме предака Монтенегрина: Титове „ћораве“ кутије!

У новембру 1945. год. одржани су „први демократски“ избори. КПЈ је истакла своју листу на челу са Јосипом Брозом Титом. Других листа није било...