Импресум

Име медија: „Српска 24“
мејл редакције: [email protected]
Главни уредник: Иван Милошевић
Оснивач: НВО „Удружење за геноцид“, Ђечевића 1, Подгорица
ПИБ: 11059708